• نزدیک ترین بازیهای امروز 1 X 2
  Fremad Valby - Ledoje Smorum ۱۱:۳۰
  • 4.3
  • 3.8
  • 1.61
  Fredericia fF - SSV Hojfyn ۱۱:۳۰
  • 2.35
  • 4.05
  • 2.2
  Roskilde KFUM - جائجرسبورگ ۱۱:۳۰
  • 1.79
  • 3.7
  • 3.5
  آلبریکس نیگاتاس - واریوس اف‌سی ۱۱:۳۰
  • 1.62
  • 3.75
  • 4.35
  Savedalen - Assyriska Turab ۱۱:۳۰
  • 1.36
  • 4.8
  • 5.75
  Shenzhen Shangqingyin - Qingdao Huanghai ۱۱:۳۰
  • 1.39
  • 4.25
  • 6
  Hangzhou Greentown - Meizhou Meixian Techand ۱۱:۳۰
  • 1.43
  • 4.15
  • 5.5
  Kjellerup - کلدینگ آی‌اف ۱۱:۳۰
  • 3.1
  • 3.45
  • 2
  Yxhults IK - Eskilstuna Sodra ۱۱:۳۰
  • 3.3
  • 4.3
  • 1.68
  پرسیب بندونگ - سریویجایا اف‌سی ۱۱:۳۰
  • 1.56
  • 3.75
  • 4.8
 • پیش بینی های من
  هنوز هیچ شرطی بسته نشده است. برای پیش بینی بروی ضریب مورد نظر خود کلیک کنید.